Γλώσσα (ΣΤ Δημοτικού)

Περιγραφή
external image exof.png Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία αυτών των κειμένων, οι οποίες αφορούν στους βασικούς άξονες και τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Στ' τάξη του Δημοτικού.

Στόχοι

Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Γλώσσας (ΣΤ' Δημοτικού)

Υποστηρικτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της **Γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού** (συνοδευτικό των γλωσσικών εγχειριδίων)


Θεματικές Ενότητες Μαθήματος


external image kef1.png
Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
external image kef2.png
Ενότητα 2: Κατοικία
external image kef3.png
Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου
external image kef4.png
Ενότητα 4: Διατροφή
external image kef5.png
Ενότητα 5: 17η Νοέμβρη
external image kef6.png
Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
external image kef7.png
Ενότητα 7: Η ζωή έξω από την πόλη
external image kef8.png
Ενότητα 8: Χριστούγεννα
external image kef9.png
Ενότητα 9: Συσκευές
external image kef10.png
Ενότητα 10: Ατυχήματα
external image kef11.png
Ενότητα 11: Συγγενικές σχέσεις
external image kef12.png
Ενότητα 12: 25η Μαρτίου
external image kef13.png
Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
external image kef14.png
Ενότητα 14: Πάσχα
external image kef15.png
Ενότητα 15: Κινηματογράφος - Θέατρο
external image kef16.png
Ενότητα 16: Μουσεία
external image kef17.png
Ενότητα 17: Πόλεμος και ειρήνη